Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari
Facebook
Youtube
-->
~ Wznowienie działalności leczniczej 21.03.2022 ~
~ Najlepsza woda siarczkowa na świecie ~
~ Prywatne Uzdrowisko z 180 letnią tradycją ~
~ Prywatny, ponad 100-letni Park Zdrojowy ~
Willa "Prus"
~ JEDYNA woda siarczkowa PRZEBADANA KLINICZNIE
(udokumentowane działanie lecznicze) ~
~ Zapraszają właściciele M.Cz. Sztuk ~
Uzdrowisko Solec-Zdrój

„Asystent Uzdrowiskowy" - innowacyjny, sieciowy produkt usług sanatoryjno - uzdrowiskowych z mobilnym systemem wsparcia kuracjuszy”-

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/51526

 

Wykonanie robót budowlanych

 1. W ramach realizacji projektu należy wykonać roboty budowlane zlokalizowane na działkach o numerze ewidencyjnym 673/6, 676 i 582 przy ulicy Leśnej w Solcu- Zdrój. 673/6; 582 - łącznik nad rzeką 676 - łącznik -teren Uzdrowiska - połączenie z Zakładem Przyrodoleczniczym Łazienki. Działka zostanie wykorzystana w ramach projektu pod zabudowę Sanatorium Uzdrowiskowego. Inwestycja została zaprojektowana zgodnie z uwarunkowaniami urbanistycznymi dla planowania inwestycji wynikającymi z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego miasto Solec-Zdrój i zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy w Solcu-Zdrój z dnia 04.05.2010 r.
 • W ramach realizowanego projektu należy zrealizować;
 • Budowa: nowy budynek sanatoryjno-uzdrowiskowy w Solcu- Zdroju przy ul. Leśnej, na działce nr ewid. 673/6. Teren jest uzbrojony w zakresie wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej i gazu. Obiekt będzie dysponował 234 łóżkami dla kuracjuszy, w tym 111 w pokoi 2-osobowych i 12 w pokój jednoosobowe i 3 w dla pokoje o podniesionym standardzie. W ramach zadania planuje się wykonanie układu wewnętrznych dróg dojazdowych i manewrowych, zapewniających dojazd z ul. Leśnej za pomocą zjazdu publicznego.
 • powierzchnia użytkowa całego obiektu - 13309,66 m2
 • powierzchnia przeznaczona pod miejsca noclegowe - 3384,65 m2
 • W nowo budowanym budynku należy wykonać prace budowlane związane z wykonaniem nowego zespołu basenów kąpielowych i siarkowych.
 • Zwieńczeniem robót budowlanych będzie wykonanie łącznika nowo wybudowanego budynku z obiektem leczniczym Uzdrowisko „Łazienki” realizowanego na działkach nr ewid.:673/6, 582 i 676.
 • W ograniczonym zakresie nabycie urządzeń i wyposażenia wraz z montażem dla nowego obiektu Sanatorium Uzdrowiskowego wyszczególnionego w opisie przedmiotu zamówienia (dalej OPZ). Jest to wyposażenie montowane na stałe i związane ze wyposażeniem wykonywanym na „miarę”  
 • Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

 

 • Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w:

1)  dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik do SWZ zawierającej:

 • projekt budowlany (projekty budowlane nie zawierają opracowań projektów wykonawczych odnoszących się do zmiany części basenowej i łącznika)
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;
 • przedmiarze robót. (przedmiar robót ma charakter pomocniczy i nie odzwierciedla całego zakresu w przedmiarach nie uwzględniono zmiany części basenowej i łącznika) .

Całość jako OPZ - załącznik nr 8 zamieszczone pod linkiem;

https://drive.google.com/drive/folders/18nSUT5zbtW3iBmm6naMqgWdtimdBek-x?usp=sharing

 

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami:

https://drive.google.com/drive/folders/1HomyIMnPXdStw8DuuDg0fdsxDcxntWUq?usp=sharing

Numer projektu: POPW.01.05.00-26-0198/20

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Uzdrowisko Solec-Zdrój
M. Cz. Sztuk sp.j.

Cel: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa, czyli
niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki została
udzielona dotacja.

Efekt: Osiągnięcie wartości wskaźnika rezultatu: "Liczba miesięcy
utrzymania działalności przedsiębiorstwa" - 3 m-ce.

Wydatki ogółem: 258 467,31 PLN

wydatki kwalifikowane: 258 467,31 PLN

Środki wspólnotowe: 258 467,31 PLN

Zgłaszanie nieprawidłowości

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:

etyczny,

jawny,

przejrzysty.

Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom stworzyliśmy proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Co należy zgłaszać

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Projekt realizowany przez UZDROWISKO „SOLEC-ZDRÓJ” M.Cz.Sztuk Spółka Jawna zakłada kompleksową termomodernizację budynku uzdrowiskowego WILLA IRENA, wymianę oświetlenia na energooszczędne typu LED oraz montaż perlatorów.

Przedsięwzięcie ma na celu zwiększyć energooszczędność, a tym samym ograniczyć zużycie poboru energii oraz zmniejszyć zużycie wody. Wszelkie zmiany w infrastrukturze budynku bazują na zaleceniach przeprowadzonych audytów energetycznych oraz przeprowadzonego audytu efektywności energetycznej.

Zakładany poziom efektu energetycznego po przeprowadzeniu projektu szacowany jest na poziomie 60,07%. W związku z realizacją operacji zostaną osiągnięte następujące wskaźniki rezultatu: ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej - 9,27 MWh/rok; ilość zaoszczędzonej energii cieplnej - 557,87 GJ/rok; spadek zużycia wody - 870 m3/rok; zmniejszenie zużycia energii końcowej - 591,25 GJ/rok oraz szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 34,32 tony równoważnika CO2.

Celem realizacji projektu jest wdrożenie systemu informatycznego w Uzdrowisku Solec-Zdrój M. Cz. Sztuk Sp. j. oraz rozbudowę infrastruktury informatycznej, służących poprawie efektywności zarządzania działalnością leczniczą finansowaną ze środków publicznych, co jest zgodne z celem operacyjnym działania 7.1 „Upowszechnienie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w usługach publicznych dotyczących w szczególności sektora zdrowia oraz administracji publicznej”.

W ramach projektu planowane są następujące zadania:

 1. Przygotowanie dokumetacji projektowej.
 2. Modernizacja pomieszczenia na serwerownię.
 3. Wykonanie sieci teleinformatycznej.
 4. Zakup sprzętu i licencji.
 5. Szkolenia powdrożeniowe.
 6. Zarządzenie projektem.