Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari
Facebook
Youtube
~ Najlepsza woda siarczkowa na świecie ~
~ Prywatne Uzdrowisko z 180 letnią tradycją ~
~ Prywatny, ponad 100-letni Park Zdrojowy ~
Willa "Prus"
~ JEDYNA woda siarczkowa PRZEBADANA KLINICZNIE
(udokumentowane działanie lecznicze) ~
~ Zapraszają właściciele M.Cz. Sztuk ~
Uzdrowisko Solec-Zdrój

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/25458

 

„Asystent Uzdrowiskowy" - innowacyjny, sieciowy produkt usług san- uzdrowiskowych z mobilnym systemem wsparcia kuracjuszy”

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) nowa, innowacyjna usługa uzdrowiskowa w postaci sieciowego produktu pod marką własną Uzdrowiska Solec- Zdrój „Asystent Uzdrowiskowy" wykorzystująca lokalne zasoby naturalne uzdrowiska (woda siarczkowa, balneokosmetyki), gwarantująca profilowaną, indywidualną usługę uzdrowiskową i opiekę po uzdrowiskową, wykorzystującą techniki aplikacji internetowych dla monitoringu głównych parametrów zdrowotnych kuracjuszy i zaprogramowania indywidualnego programu zabiegów leczniczych.
Asystent Uzdrowiskowy to produkt sieciowy składający się z trzech komponentów:
− Zabiegi uzdrowiskowe przy wykorzystaniu zasobów naturalnych wód siarczkowych.
− Program leczniczo-sanatoryjny zaprojektowany indywidualnie przez kuracjusza za pomocą aplikacji mobilnych, uwzględniający potrzeby i dane analizowanych parametrów zdrowotnych kuracjusza.
− Równoległa terapia kuracjusza z zastosowaniem balneokosmetyków.
2. W ramach realizacji projektu należy wykonać roboty budowlane zlokalizowane na działkach o numerze ewidencyjnym 673/6, 676 i 582 przy ulicy Leśnej w Solcu- Zdrój. 673/6; 582 - łącznik nad rzeką 676 - łącznik -teren Uzdrowiska - połączenie z Zakładem Przyrodoleczniczym Łazienki. Działka zostanie wykorzystana w ramach projektu pod zabudowę Sanatorium Uzdrowiskowego. Zabiegi w oparciu o prace badawczo rozwojowe nad właściwościami wody siarczkowej będą realizowane w Sanatorium. Inwestycja została zaprojektowana zgodnie z uwarunkowaniami urbanistycznymi dla planowania inwestycji wynikającymi z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego miasto Solec-Zdrój i zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy w Solcu-Zdrój z dnia 04.05.2010 r.
1) W ramach realizowanego projektu należy zrealizować;
− Budowa: nowy budynek sanatoryjno-uzdrowiskowy w Solcu- Zdroju przy ul. Leśnej, na działce nr ewid. 673/6. Teren jest uzbrojony w zakresie wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej i gazu. Obiekt będzie dysponował 234 łóżkami dla kuracjuszy, w tym 111 w pokoi 2-osobowych i 12 w pokój jednoosobowe i 3 w dla pokoje o podniesionym standardzie. W ramach zadania planuje się wykonanie układu wewnętrznych dróg dojazdowych i manewrowych, zapewniających dojazd z ul. Leśnej za pomocą zjazdu publicznego.
− powierzchnia użytkowa całego obiektu - 13309,66 m2
− powierzchnia przeznaczona pod miejsca noclegowe - 3384,65 m2
2) W nowo budowanym budynku należy wykonać prace budowlane związane z wykonaniem nowego zespołu basenów kąpielowych i siarkowych.
3) Zwieńczeniem robót budowlanych będzie wykonanie łącznika nowo wybudowanego budynku z obiektem leczniczym Uzdrowisko „Łazienki” realizowanego na działkach nr ewid.:673/6, 582 i 676.
4) Poza wykonaniem robót budowlanych, stworzeniem i wdrożeniem wskazanego powyżej asystenta IT –(Asystent Uzdrowiskowy) należy zrealizować;
a) Nabycie urządzeń i wyposażenia wraz z montażem dla nowego obiektu Sanatorium Uzdrowiskowego.
b) W zadaniu należy uwzględnić nabycie urządzeń i wyposażenie w zakresie przestrzeni-pomieszczeń: gastronomii, zakładu przyrodoleczniczego i pozostałych (technicznej, wspólnej, sanitarnohigienicznych i socjalnych personelu, biurowej).
c) Zapewnić doradztwo i długofalowej strategi promowania marki "Asystent Uzdrowiskowy" w elektronicznych kanałach komunikacyjnych taki jak media społecznościowych. stronie www, radiu, czasopismach naukowych i branżowych. Wykorzystanie funkcjonalności Aplikacji IT - Asystent Uzdrowiskowy do promocji produktów i usług wynikających z "Asystenta Uzdrowiskowego" bezpośrednio na telefonach komórkowych swoich obecnych i byłych oraz przyszłych kuracjuszy.
Szczegółowy opis i wymagań do Asystenta Uzdrowiskowego zawarto w opisie przedmiotu zamówienie (dalej OPZ) który stanowi załącznik do SWZ.
d) Nabycie usługi doradczej dot. standaryzacji i budowy marki produktu sieciowego Standaryzacja obejmie zintegrowanie trzech zasadniczych elementów (zabiegi sanatoryjno-uzdrowiskowe, indywidualne i spersonalizowane terapie wspomagania z użyciem kosmetyków naturalnych i opieka indywidualna poprzez wykorzystania aplikacji IT i technologii ICT przez kontakt z personelem i jego porady i monitoring usługi) w jeden spójny produkt sieciowy pod marką własną „Asystent Uzdrowiskowy”.
Standaryzacja produktu Asystent Uzdrowiskowy wykorzysta następujące cechy produktu sieciowego:
- produkt posiada zbliżoną użyteczność na różnych rynkach w tym krajowych i zagranicznych
- możliwości kształtowania preferencji nabywców z różnych grup bez różnicowania cech produktu np. wynikające z przenoszenia wzorców konsumpcji, stylu życia, personalnych cech zdrowotnych, zaleceń medycznych, upodobań indywidualnych.
Działania standaryzacji dla budowanej marki Asystenta uzdrowiskowego obejmą nazwę, termin, znak, symbol, rysunek i kombinację tych elementów, pozwalające na wypracowanie oznaczenia produktu sieciowego Asystenta Uzdrowiskowego dla jego odróżnienia od oferty konkurentów. Standaryzacja dotyczyć będzie m.in. nazwy -sprzedaż produktu sieciowego pod nazwą dla pakietu Asystent uzdrowiskowy, oznaczenia graficznego produktu sieciowego, zawartości elementów składowych -trzy zasadnicze elementy), a także jakości realizacji usługi tj. jednolitego sposobu wykonania i zapewnienia odpowiedniej jakości infrastruktury dla realizacji projektu pakietyzującego poszczególne oferty wchodzące w skład usługi „Asystenta Medycznego”. Jednolity standard zostanie wypracowany w ramach szkoleń warsztatowych dotyczących jednolitego funkcjonowania produktu od strony oferty sprzedażowej pakietu, zachowania personelu obsługi w sposób standaryzowany i zakresu dostępnych funkcjonalności obsługi i wsparcia przy pomocy zastosowania aplikacji IT dla kuracjusza
e) Należy również zapewnić warsztaty szkoleniowe dla budowy marki produktu sieciowego pod nazwą "Asystent Uzdrowiska. Szkolenia o charakterze warsztatowym dotyczyć będą m.in. budowy marki, przestrzegania standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek. Skierowane będą do planowanych w wyniku projektu do zatrudnienia 30 osób personelu Uzdrowiskowego Solec Zdrój, ich przeszkolenia w obsłudze pakietu sieciowego oraz do partnerów-dystrybutorów. Ponadto część szkolenia skierowana będzie do partnerów - dystrybutorów produktu np. zakładów leczniczych, gabinetów, korporacji.

 

 

Dokumentacja https://drive.google.com/drive/folders/18nSUT5zbtW3iBmm6naMqgWdtimdBek-x?usp=sharing