Uprzejmie informujemy,

że z dniem 26.06.2020r Uzdrowisko Solec-Zdrój M. Cz. Sztuk sp. j.

na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.05.2020r

wznawia realizację świadczeń lecznictwa Uzdrowiskowego.

 

Powyższe Rozporządzenie wprowadza podwyższone wymogi sanitarne w związku z trwającym stanem zagrożenia epidemii Covid-19 w stosunku do świadczeniodawcy i świadczeniobiorców , które muszą być bezwzględnie przestrzegane.

W związku z powyższym informujemy, iż ze świadczeń leczniczych mogą skorzystać tylko i wyłącznie osoby zakwaterowane na terenie prywatnego Uzdrowiska Solec-Zdrój M. Cz. Sztuk sp.j.